background

HØJE-TAASTRUP, Denmark


Høje-Taastrup, Danmark


--- Latest from Høje-Taastrup ---

Nyeste fra Høje-Taastrup

URBiNAT Follower City Høje-Taastrup hosted the recent Consortium Meeting held on 9-11 May. This was a great opportunity to share experiences and to explore local developments. To see what’s going on in Høje-Taastrup right now, click here!

URBiNAT Follower City Høje-Taastrup var vært for det seneste konsortiemøde, der blev afholdt den 9.-11. maj. Det var en god mulighed for at udveksle erfaringer og undersøge den lokale udvikling. For at se, hvad der sker i Høje-Taastrup lige nu, klik her!

Høje Taastrup: URBiNAT Follower City

Høje Taastrup: URBiNAT Follower City

Høje-Taastrup is a municipality situated on the western outskirts of Greater Copenhagen. It has around 50.000 inhabitants and has multiple centers spread along the main railway line connecting Copenhagen with the rest of Denmark. Modern day Høje-Taastrup came into existence as part of the realization of the 1947 “Finger Plan”, which envisioned railways stretching outwards from central Copenhagen, establishing the current urban sprawl surrounding the capital.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

What sets Høje-Taastrup apart from its neighbors is that it was designed to be the region’s main transportation hub in the 1950’s. Over a short period of time, the once rural municipality became a focal point for modernist urban planning. Today, 26 % of the population lives in social housing, and 13 % in severely deprived neighborhoods. Focusing on the creation of a more balanced city, the municipality is currently developing the severely deprived neighborhoods under a common plan with the goal of breaking down the social and physical barriers that isolate them from the surrounding city.

Høje-Taastrup er en kommune beliggende i den vestlige udkant af Storkøbenhavn. Det har omkring 50.000 indbyggere og har flere centre spredt langs hovedbanelinjen, der forbinder København med resten af ​​Danmark. Den moderne Høje-Taastrup kom til som en del af realiseringen af ​​”Finger Plan” fra 1947, som forestillede jernbaner, der strækker sig udad fra det centrale København, og etablerede den nuværende byspredning omkring hovedstaden.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Det, der adskiller Høje-Taastrup fra sine naboer, er, at det var designet til at være regionens vigtigste transportknudepunkt i 1950’erne. I løbet af en kort periode blev den engang landlige kommune et samlingspunkt for modernistisk byplanlægning. I dag bor 26% af befolkningen i sociale boliger, og 13% i stærkt berøvede kvarterer. Med fokus på skabelsen af ​​en mere afbalanceret by udvikler kommunen i øjeblikket de stærkt berøvede kvarterer under en fælles plan med det mål at nedbryde de sociale og fysiske barrierer, der isolerer dem fra den omkringliggende by.

URBiNAT: The Healthy Corridor Story

URBiNAT: Historien om sund korridor

SUBTITLES: Click the CC at the bottom of the Video for subtitles in Bulgarian, Danish, Dutch, English, French, Italian or Portuguese

UNDERTITLER: Klik på CC nederst i videoen for undertekster på bulgarsk, dansk, hollandsk, engelsk, fransk, italiensk eller portugisisk

Local URBiNAT Team

Lokalt URBiNAT-team

News

Reach out to us

Community feedback