[SOFIA, 18 Jan 2019] Mеждународна работна среща по проект URBiNAT в УАСГ