background

[In the News 🇧🇬] News coverage of the URBiNAT Project in the district of Nadezhda, Sofia, 23 June 2021


June 23, 2021

Жители на район „Надежда“ дават идеи и искат да участват в проекта URBiNAT

[Residents of Nadezhda district give ideas and want to participate in the URBiNAT project] Обновяване и интеграция на градски райони чрез прилагане на природосъобразни решения в четири области: енергия, вода, зеленина/природа и храна/природа. Тази чудесна цел е залегнала в проекта URBiNAT, който ще бъде реализиран в столичния район „Надежда“ до 2023 година.

 

Image

CLICK HERE to view the complete article in Bulgarian.