background

[Brussels 🇧🇪] Walkthrough of the neighbourhood of Neder-Over-Heembeek organised as part of Local Diagnostic


October 19, 2021

Walkthrough of the neighbourhood of Neder-Over-Heembeek on the theme of agriculture

EN/
On Friday 15 October, the sun joined us for a walk exploring the theme of agriculture in Neder-Over-Heembeek: its past, its present and its future. About fifteen people were present, and we discovered different types of natural and productive spaces, guided by Benoît Elleboudt, member of the Promenade Verte – Groene Wandeling asbl. A moment of convivial exchange that ended at the cultural centre of NOH, where the participants could join the Clap!Bio film-debate. All this was part of the first edition of the Nourrir Bruxelles festival!

FR/
Vendredi 15 octobre, le soleil nous a accompagné pour une balade sur la thématique de l’agriculture à Neder-Over-Heembeek, son passé, son présent, son futur. Une quinzaine de personnes étaient présentes, et nous avons exploré différentes typologies d’espaces naturels et productifs, guidé.e.s par Benoît Elleboudt, membre de la Promenade Verte – Groene Wandeling asbl. Un moment d’échange convivial qui c’est terminé à la Maison de la Création de NOH, où les participant.e.s pouvaient se joindre au ciné-débat Clap!Bio. Tout cela dans le cadre de la première édition du festival Nourrir Bruxelles !

NL/
Op vrijdag 15 oktober vergezelde de zon ons voor een wandeling rond het thema landbouw in Neder-Over-Heembeek, zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst. Een vijftiental mensen waren aanwezig, en we verkenden verschillende soorten natuurlijke en productieve ruimtes, onder leiding van Benoît Elleboudt, lid van de Groene Wandeling vzw. Een moment van gemoedelijke uitwisseling dat eindigde in het Maison de la Création van NOH, waar de deelnemers konden deelnemen aan het Clap!Bio filmdebat. Dit alles maakte deel uit van de eerste editie van het Nourrir Bruxelles festival!

A walkthrough Neder-Over-Heembeek with Local Residents