background

[SOFIA 🇧🇬] Изложба и работилници на открито: Идеи за „Коридор на здравето“ в район Надежда


July 21, 2020

Изложба и работилници на открито: Идеи за „Коридор на здравето“ в район Надежда

(English translation below)

На 20 юnи 2020 година пред ОКИ Надежда екипите на Столична община, Софпроект и УАСГ възобновиха работата с гражданите от кварталите Триъгълника, Толстой, Свобода Надежда 2 и 4 след отпадането на част от ограничителните мерки, свързани с COVID-19. Срещата започна с кратко представяне на изложба, посветена на резултатите от анализите, проведени от експертите заедно с гражданите.

Снимки: https://www.flickr.com/gp/189123055@N08/V00082

Image
Image

Гражданите имаха възможността за зададат въпроси и да участват в работни групи на открито. Бяха обсъдени детайли по реализацията на идеята за създаване на „Коридор на здравето“. Събитието завърши с разяснения за възможностите гражданите да се включат в предстоящите дейности по проект УРБиНАТ.

Посетете изложбата: https://flic.kr/s/aHsmPy4zfw

URBiNAT exhibition and open-air workshops: Ideas for the Healthy Corridor in “Nadezhda” district

After the long period of COVID-19 lockdown, on June 20, 2020 Sofia municipality, Sofproect and UACG reconnected the citizens from Nadezhda district in front of Nadezhda institute of culture, where an exhibition was displayed from June 13 to June 29.  The meeting started with a brief presentation of the results from the local diagnostic conducted by researchers and experts together with citizens.

More photoes: https://www.flickr.com/gp/189123055@N08/V00082

Image
Image

The citizens took part in open-air workshops and discussed details of the Healthy corridor as well as ideas for the implementation of nature-based solutions. Future possibilities for participation in different forthcoming URBiNAT activities were announced and explained before closing the event.

Visit the exhibition: https://flic.kr/s/aHsmPy4zfw