background

[In the News 🇸🇮] Highlights URBiNAT Consortium meeting in Høje-Taastrup as viewed by sister URBiNAT city Nova Gorica


May 16, 2022

Meeting of project partners in Høje-Taastrup, Denmark

?? V začetku maja 2022 sta se predstavnici mestne občine po dolgem premoru zaradi koronavirusnih ukrepov udeležili partnerskega srečanja v okviru mednarodnega projekta URBiNAT na Danskem. Tokrat je srečanje gostilo dansko mesto Høje-Taastrup, ki se nahaja v neposredni bližini danskega glavnega mesta Kopenhagna.

Občinski predstavnici sta se udeležili sestankov, na katerih sta se seznanili s potekom projektnih dejavnosti, z dosedanjimi doseženimi rezultati in z načrtovanimi novimi dejavnostmi. Prav tako so potekale terenske delavnice, na katerih so si udeleženci lahko ogledali eno izmed šol, na kateri se šolajo večinoma otroci priseljenskih družin ter mesto samo, ki se razvija in gradi izjemno hitro. Na sestankih pa so med drugim zastavili tudi potek konference, ki bo kmalu, 16. in 17. junija 2022, potekala v Milanu.

Mestna občina bo skupaj z Univerzo v Novi Gorici organizirala webinar, ki bo potekal 1. junija 2022 v XCentru. Na webinarju se bo podrobneje predstavilo projekt URBiNAT kot tudi na naravi temelječe rešitve, katere želimo optimalno umestiti v samo območje ob Kornu.

Za več informacij o projektu URBiNAT v Novi Gorici kliknite TUKAJ.

 

?? At the beginning of May 2022, after a long break due to coronavirus measures, two representatives of the municipality attended a partner meeting of the international URBiNAT project in Denmark. This time, the meeting was hosted by the Danish city of Høje-Taastrup, located in close proximity to the Danish capital Copenhagen.

The two municipal representatives attended meetings to learn about the progress of the project activities, the results achieved so far and the new activities planned. Field workshops were also held, where the participants had the opportunity to visit one of the schools, where mostly children from immigrant families attend school, and the city itself, which is developing and building at a very fast pace. The meetings also set the agenda for the conference that will soon take place in Milan on 16 and 17 June 2022.

The municipality will organise a webinar together with the University of Nova Gorica, which will take place on 1 June 2022 in XCentro. The webinar will provide a detailed presentation of the URBiNAT project as well as the nature-based solutions that we want to optimally integrate into the Korno area itself.

For more information about the URBiNAT project in Nova Gorica, click HERE.