[SOFIA, 23 Jan 2019] В София ще започне изпълнението на проект за изграждане на „Зелен здравословен коридор“